Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics
Cena: 35,70 zł

Zjawisko przestrzeni jest odmiennie definiowane i nie daje się opisać w jeden charakterystyczny dla wszystkich sposób. Różnice w interpretacji oraz inne uwarunkowania w rozumieniu tego terminu skłoniły badaczy do refleksji na ten temat, a ich rozważania stały się podstawą powstania monografii naukowej Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics. Przestrzeni w tym wypadku nie należy rozumieć w kategoriach matematyczno-fizycznych, ale...


Patrząc na Tokio. Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych
Cena: 69,30 zł

Aleksander Woźniak to artysta z dużym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, twórca ekspresyjnych grafik w klasycznych technikach grafiki artystycznej: suchej igle, litografii i technikach drzeworytniczych, a także malarz i rysownik. Autor podjął współpracę artystyczną z Seiichiro Miida, artystą grafikiem, profesorem Wydziału Grafiki Tokio University of Arts. Ich wspólna praca twórcza jest dowodem na to, że kultury mogą się wzajemnie...


Kompozytorzy w powojennym Gdańsku 1945–1956. Geneza środowiska
Cena: 54,60 zł

Książka o kompozytorach w powojennym Gdańsku skupia się na kwestiach tożsamości i genezy środowiska z lat 1945-1956. Autorka uwzględnia w swoich obserwacjach szerokie spektrum zjawisk politycznych i socjologicznych sytuując życie muzyczne w obszarze trudnych powojennych dziejów miasta. Głównymi bohaterami książki są trzej kompozytorzy: Henryk Hubertus Jabłoński, Władysław Walentynowicz i Konrad Pałubicki. Ich losy wprost ukazują złożoność...


Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku
Cena: 42,00 zł

Monografia „Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku" to ważne przedsięwzięcie, wypełniające „białe plamy" w historii muzyki polskiej. Jednocześnie praca ta odkrywa pewne treści historyczne i kulturowe na nowo, poddaje ponownemu przeredagowaniu muzyczne dzieje Polski i ziem ją otaczających w trudnych i pełnych wyzwań czasach przełomu XIX i XX wieku. Rewizja wcześniejszych dróg interpretacji rzuca nowe światło na sytuację...


Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie dziennika „Le Monde” (1990–2010)
Cena: 2,10 zł

Prezentowana publikacja jest unikatowa na polskim rynku wydawniczym. Autor podjął się bowiem analizy mediów francuskich pod kątem problematyki afrykańskiej. Napisał: „Niniejsze opracowanie jest próbą wniesienia realnego wkładu w dotychczasową wiedzę na temat francuskich relacji medialnych, komunikacji społecznej oraz polityki informacyjnej dotyczącej problematyki afrykańskiej w publikatorach francuskich".

więcej


Bułgaria na przełomie XIX  i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy  w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905–1914)
Cena: 2,10 zł

W monografii zaprezentowano fragment dziejów Bułgarii - okres między połową XIX w. (początek kształtowania się nowoczesnego bułgarskiego ruchu narodowego) a rokiem 1914 (koniec nadziei na realizację narodowych ideałów po II wojnie bałkańskiej) przez pryzmat „Świata Słowiańskiego". Autor wszechstronnie przeanalizował wszystkie akcenty bułgarskie zawarte w   tym pierwszym profesjonalnym na ziemiach polskich czasopiśmie poświęconym...


Twórcza codzienność mieszkańców Lomé
Cena: 63,00 zł

To wyjątkowa książka, pełna emocji, ale też i obiektywizmu, w której autor mierzy się z codziennością mieszkańców Lome. Codzienność miejska to sposób życia, praktyki, relacje i wyobrażenia mieszkańców miast. Przedstawione w pracy badania ukierunkowane były na skonstruowanie obrazu codzienności przez obserwację życia mieszkańców i liczne rozmowy. Autor przeprowadził systematyczne badania podczas trzech dwumiesięcznych...


Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie
Cena: 2,10 zł

Powołane w 2005 r. Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz promocją szeroko pojętej kultury polskiej (historii, literatury, sztuki, zwyczajów, tradycji). Prowadzi kursy semestralne, letnie, miesięczne oraz lekcje indywidualne. Od lutego 2005 do września 2010 r. w Centrum uczyły się 272 osoby. Najwięcej z nich pochodziło z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec. Byli...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38