Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Język polski – nie taki obcy
Język polski – nie taki obcy
Cena: 25,20 zł
Autor: NDiaye Iwona Anna, Przybyszewski Sebastian, Rółkowska Maria
Liczba stron: 179
Rok wydania: 2015
Publikacja jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Rocznica dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stała się doskonałą okazją do zaprezentowania rezultatów aktywności dydaktycznej i naukowej lektorów prowadzących zajęcia w Centrum. Do wspólnej publikacji zaprosiliśmy również teoretyków i praktyków dydaktyki języka polskiego jako obcego (jajo) oraz badaczy, reprezentujących różne ośrodki akademickie, zajmujących się literaturą i kulturą polską oraz mediami. W efekcie otrzymaliśmy tom zawierający teksty o rozmaitej tematyce, traktujące zarówno o różnych aspektach nauczania cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej, jak i o problemach medioznawczych, literaturoznawczych oraz przekładoznawczych. 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38