Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Tatarstan. Kształtowanie się nowoczesnego narodu i państwa
Tatarstan. Kształtowanie się nowoczesnego narodu i państwa
Cena: 25,20 zł
Autor: Chazbijewicz Selim
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2016

Nowa publikacja politologa Selima Chazbijewicza to – jak sam Autor zaznacza we Wstępie – „wynik kilkuletniej pracy badawczej nad historią polityczną Tatarstanu, a przede wszystkim nad historią procesu narodowotwórczego, jakiemu podlegali i nadal podlegają Tatarzy nadwołżańscy zamieszkujący współczesną Republikę Tatarstanu w ramach Federacji Rosyjskiej”. 

Monografia składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym Pochodzenie Tatarów Autor omawia m.in. warunki naturalne, podział administracyjny oraz demografię współczesnego Tatarstanu, opisuje struktury administracji republikańskiej i federalnej, organy władzy. Sporo miejsca poświęca także etnogenezie Tatarów, nazwie narodu i państwa. W rozdziale drugim Od Wielkiego Bułgaru do Związku Sowieckiego przedstawia historię polityczną i etniczną Tatarów nadwołżańskich. W rozdziale trzecim Współczesność, autonomia i perspektywy podejmuje m.in. problematykę związaną z sytuacją Tatarstanu po 1990 roku oraz w latach 2012–2015, opisuje rolę islamu jako wyznacznika tożsamości narodowej Tatarów, strukturę oraz transformację religijnej organizacji muzułmańskiej Tatarstanu, politykę wyznaniową i jej ewolucję. 

Selim Chazbijewicz podkreśla, że „niniejsza monografia stanowi pierwsze całościowe w polskiej literaturze naukowej opracowanie struktury i funkcjonowania Tatarstanu, a także genezy i rozwoju narodowej tożsamości Tatarów nadwołżańskich oraz ich ruchu narodowego”.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38