Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Twórcza codzienność mieszkańców Lomé
Twórcza codzienność mieszkańców Lomé
Cena: 63,00 zł
Autor: Pawlik Jacek Jan
Liczba stron: 354
Rok wydania: 2018

To wyjątkowa książka, pełna emocji, ale też i obiektywizmu, w której autor mierzy się z codziennością mieszkańców Lome. Codzienność miejska to sposób życia, praktyki, relacje i wyobrażenia mieszkańców miast. Przedstawione w pracy badania ukierunkowane były na skonstruowanie obrazu codzienności przez obserwację życia mieszkańców i liczne rozmowy. Autor przeprowadził systematyczne badania podczas trzech dwumiesięcznych pobytów: w roku 2011, 2014 i 2015/2016. W rozdziale pierwszym autor omówił zagadnienia teoretyczne w formie przeglądu podstawowych ram teoretycznych i narzędzi badawczych. W rozdziale drugim ukazał powstanie i rozwój miasta Lome. W rozdziale trzecim odniósł się do szerokiego pojęcia, jakim jest posiadanie domu, scalającego życie rodziny.


W rozdziale czwartym i szóstym przedstawiono tzw. sytuacje zwyczajne - relacje między członkami rodziny, w odniesieniu do sąsiadów, zmaganie się z problemami dnia codziennego, problemy związane z otrzymaniem pracy, rozbudzanie własnej kreatywności itd.


W rozdziale szóstym autor przedstawił tzw. sytuacje nadzwyczajne, rujnujące życie i sposoby radzenia sobie z nimi w warunkach miasta Lome.


Rozdział siódmy został poświęcony sytuacji przejścia - ulica, która staje się miejscem odbieranym na wiele sposobów jako widzialne i niewidzialne spectrum.


W rozdziale ósmym autor odniósł się do kwestii rytuałów, obecnych w codziennym życiu w odniesieniu do wąskiego grona, jakim jest rodzina oraz w odniesieniu do całej społeczności.


Rozdział ostatni to charakterystyka dynamiki wewnętrznej i zewnętrznej - własnej kreatywności, rozwoju, ale też wpływu państwa na rozwój pojedynczego człowieka.


Książka ilustrowana jest wieloma barwnymi fotografiami.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38