Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku
Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku
Cena: 42,00 zł
Autor: (red.) Dulisz Ilona, Schiller-Rydzewska Joanna
Liczba stron: 388
Rok wydania: 2019

Monografia „Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku" to ważne przedsięwzięcie, wypełniające „białe plamy" w historii muzyki polskiej. Jednocześnie praca ta odkrywa pewne treści historyczne i kulturowe na nowo, poddaje ponownemu przeredagowaniu muzyczne dzieje Polski i ziem ją otaczających w trudnych i pełnych wyzwań czasach przełomu XIX i XX wieku. Rewizja wcześniejszych dróg interpretacji rzuca nowe światło na sytuację muzyki polskiej, przypomina postacie niesłusznie sprowadzane przez niektórych badaczy na margines historii. Działanie to wpisuje się w obecnie coraz liczniejsze tendencje przywracania pamięci twórców niedocenionych, a przecież znaczących, często bardzo popularnych w swoich czasach, których różnorodna działalność stawiała na pierwszym miejscu ówczesnej historii. Publikacja ta to interesująca rekonstrukcja faktów, a także twórcza interpretacja kluczowych problemów związanych z tematem wiodącym.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Szymańskiej-Stułki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

 

Problematyka publikacji jest wieloaspektowa. Obok artykułów skoncentrowanych na analizie i interpretacji wybranych dzieł Nowowiejskiego, nierzadko wpisanych w szerszy kontekst historyczno-kulturowy, znajdujemy rozważania dotyczące problemów wykonawczych oraz recepcji i rezonansu tej twórczości w różnych ośrodkach, zarówno w czasie działalności Nowowiejskiego, jak i latach później- szych. Punktem odniesienia dla twórczości Nowowiejskiego są rozważania określające idee i koncepcje twórcze w muzyce tamtego czasu (np. ruch cecyliański) oraz artykuły charakteryzujące twórczość innych kompozytorów, głównie współczesnych Nowowiejskiemu, którzy podejmowali podobne bądź różne środki kompozytorskie, służące realizacji określonych artystycznych idei. Wyniki badań zawartych w publikacji są interesujące i wartościowe zarówno dla czytelników reprezentujących kręgi naukowo-artystyczne, jak i dla każdego odbiorcy, który pragnie zgłębić swą wiedzę na temat twórczości Feliksa Nowowiejskiego - jednego z najważniejszych polskich twórców pierwszej połowy XX wieku - oraz muzyki jego czasów.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Szczurko (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38