Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Patrząc na Tokio. Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych
Patrząc na Tokio. Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych
Cena: 69,30 zł
Autor: Woźniak Aleksander
Liczba stron: 150
Rok wydania: 2021

Aleksander Woźniak to artysta z dużym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, twórca ekspresyjnych grafik w klasycznych technikach grafiki artystycznej: suchej igle, litografii i technikach drzeworytniczych, a także malarz i rysownik. Autor podjął współpracę artystyczną z Seiichiro Miida, artystą grafikiem, profesorem Wydziału Grafiki Tokio University of Arts. Ich wspólna praca twórcza jest dowodem na to, że kultury mogą się wzajemnie przenikać i uzupełniać, tworzyć nowe wartości. Prezentowana publikacja A. Woźniaka jest niezwykle interesująca. Uderza szczerością i dociekliwością w badaniu problemu motywacji w twórczym realizowaniu się.
Z recenzji prof. Wiesława Bieńkuńskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 


Książka Aleksandra Woźniaka dotyczy projektu artystycznego stworzonego metodą strumieni rysunkowych. W tym akcie dostrzega on możliwość odkrycia nowych obszarów kreatywności. Pokazuje znaczenie procesu szkicowania, zachęca do zaglądania do swojej podświadomości i znajdowania nowych tropów dla swojej sztuki. W swoim opracowaniu A. Woźniak gromadzi bogaty materiał rysunkowy, szkicowy. Tworzenie strumieni rysunkowych zakłada proces i dlatego właśnie artysta skupia się nie tyle na tym, co jest narysowane, ale co dzieje się pomiędzy poszczególnymi rysunkami, na próbie uzupełnienia brakującego obrazu. Daje się prowadzić swoim obserwacjom natury, ludzi, którzy go otaczają w tokijskim metrze i tworzy cykle krótkich, gwałtownych rysunków. Kolejny raz zaskakuje swoją przewrotną perspektywą. Prezentowana książka to spotkanie kultur - japońskiej i polskiej - co daje w efekcie bardzo refleksyjną książkę, pomagającą docenić twórczy proces, a nie tylko efekt. Książka Woźniaka zachęca każdego artystę, by poddawał się ciągłej transformacji i odkrywał pokłady swojej kreatywności.
Z recenzji prof. dr. hab. Błażeja Ostoja Lniskiego
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38