Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. T. VII. Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy
Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. T. VII. Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy
Cena: 44,10 zł
Autor: Ndiaye Bara (red.)
Liczba stron: 110
Rok wydania: 2022

Na VII tom serii wydawniczej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne" złożyły się teksty poświęcone różnym aspektom życia politycznego i społecznego w krajach afrykańskich w dobie pandemii COVID-19. Pandemia pogłębiła kryzys w wielu państwach o niestabilnych systemach opieki zdrowotnej. Rządy podjęły różnego rodzaju środki, mające na celu zwalczanie choroby. W niektórych krajach wprowadzono nawet stan wyjątkowy z godziną policyjną. Mimo trudnej sytuacji można było obserwować lokalne inicjatywy oraz kreatywność afrykańskich społeczeństw, np. zaangażowanie młodych ludzi w programy socjalne czy pomysłowość w projektowaniu respiratorów i maseczek. Pandemia zaktywizowała również ruchy społeczne.
Tom został podzielony na dwie części. W pierwszej czytelnik znajdzie artykuły naukowe w języku polskim, w drugiej - zapis międzynarodowego panelu dyskusyjnego w języku francuskim na temat Quels voies et moyens pour relancer l'économie africaine après la pandémie de la COVID-19 (Sposoby i środki odbudowy gospodarki w Afryce po pandemii COVID-19). Panel odbył się 25 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy Zoom podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w ramach cyklu „Dni Afryki w Olsztynie".

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38