Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics 2
Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics 2
Cena: 42,00 zł
Autor: Rosiński Adam (red. nauk.)
Liczba stron: 191
Rok wydania: 2023

Monografia stanowi kontynuację tematyki zapoczątkowanej w tomie 1 Przestrzenie akustyki (Professional Acoustics), który ukazał się 2021 r. Ma charakter interdyscyplinarny i wieloautorski. Napisana jest w języku angielskim. Zawiera teksty z wielu dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki dotyczące różnych aspektów akustyki. Przestrzeń rozumiana i ujmowana jest w niej nie tylko w matematyczno-fizycznym znaczeniu, ale wieloznacznie, w sposób metaforyczny.
Przestrzenie akustyki 2 (Professional Acoustics 2) składają się ze wstępu redaktora naukowego, ośmiu rozdziałów (napisanych przez czternastu autorów) oraz części zawierającej informacje biograficzne na temat autorów opracowania.
W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia z szeroko rozumianej akustyki. Maciej Lange przybliżył współczesne instrumentarium perkusyjne w muzyce nowej i zwrócił uwagę na sonorystyczne aspekty twórczości wybranych kompozytorów. Paulina Wojciuk zajęła się dźwiękową aktywnością papug - opisała m.in. eksperyment, w którym badano reakcję tych ptaków na wybrane bodźce akustyczne wprowadzające znaczące zmiany w ich zachowaniu. Milena Waśkiewicz i Adam Rosiński przedstawili znaczenie technik komputerowych we współczesnym warsztacie kompozytorskim. Katarzyna Szymańska-Stułka spojrzała na przestrzeń aktywności muzycznej z perspektywy nowej humanistyki, Hanna Zajączkiewicz i in. - z perspektywy medycznej i wykonawczej (badali fizjologiczne i anatomiczne aspekty głosu ludzkiego), natomiast Krzysztof D. Szatrawski - poprzez ewolucję narzędzi do nagrywania dźwięku, która spowodowała również przeobrażenia języka muzycznego. Adam Rosiński, a także Tomira Rogala i in. prowadzili badania oddzielnie w grupach muzyków i osób niemających wykształcenia muzycznego - opisali percepcję zjawisk akustycznych.
Monografia zawiera ponad 100 rysunków i tabel, dzięki którym kompleksowo wyjaśniono opisywane zagadnienia. Stanowi cenną pozycję dla osób zajmujących się akustyką zawodowo oraz doświadczających jej na różnych etapach poznania naukowego.

 

Plik pdf do pobrania

 

Plik epub do pobrania

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38