Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Matematyka i Informatyka

Zamawiana liczba książek:

Społeczeństwo informacyjne w metodycznym kontekście zarządzania projektami informatycznymi
Społeczeństwo informacyjne w metodycznym kontekście zarządzania projektami informatycznymi
Cena: 71,40 zł
Autor: Tańska Halina
Liczba stron: 386
Rok wydania: 2018

Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi przedstawione w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Istotną kwestią jest analiza czynników krytycznych sukcesu i rozwoju organizacji gospodarczych w społeczeństwie informacyjnym oraz barier w realizacji projektów informatycznych. Za aksjomat w opracowaniu przyjęto, że rozwój organizacji gospodarczych ściśle zależy od projektów informatycznych. Zidentyfikowano i wypełniono lukę w zakresie rozwiązań metodycznych zarządzania projektami informatycznymi, dopasowanych do specyfiki polskich MMSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Przeprowadzono wieloaspektową analizę wyników badań światowych, krajowych i własnych w zakresie aktualnych uwarunkowań zarządzania projektami informatycznymi.
Zweryfikowano również dynamikę rozwoju metodyk zarządzania projektami informatycznymi w kontekście ograniczeń powszechności ich zastosowań w organizacjach gospodarczych. Jako uwarunkowanie dominujące przyjęto skutki przemian związanych z powstawaniem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
Podjęte w opracowaniu aspekty metodyczne zarządzania projektami informatycznymi są jedną z najistotniejszych bezpośrednich przyczyn bardzo niskiego poziomu rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego. W rankingach OECD i UE dotyczących różnych wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyniki polskich pomiarów plasują się na końcowych pozycjach, szczególnie wskaźników odnoszących się do organizacji gospodarczych. Z jednej strony polskie społeczeństwo informacyjne jest otwarte na odkrycia naukowe i propozycje komercyjne w zakresie technologii ICT, z drugiej organizacje gospodarcze cechuje bardzo niska innowacyjność. W poszukiwaniach przyczyn tak dużej rozbieżności brano pod uwagę
filozoficzne założenia aksjologii prospektywnej.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38