Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Matematyka i Informatyka

Ćwiczenia z analizy i projektowania systemów informatycznych
Cena: 2,10 zł

Tematyka książki obejmuje materiał dotyczący projektowania systemów informatycznych. Uwzględniono różne metody i techniki strukturalne stosowane w analizie i projektowaniu tych systemów. W poszczególnych rozdziałach omówiono: 1) zarządzanie projektem informatycznym z uwzględnieniem zakresu, czasu i budżetu, 2) modelowanie funkcji z użyciem techniki hierarchii funkcji oraz diagramów przepływów danych, 3) tworzenie logicznych modeli danych...


Podstawy programowania
Cena: 35,70 zł
W skrypcie zawarto wiadomości z podstaw programowania, dotyczące zwłaszcza: projektowania struktury danych, opracowania algorytmu, oceny jego efektywności obliczeniowej, stosowania odpowiednich technik i narzędzi programowania. Omówiono również zakres zastosowań, metody i narzędzia inżynierii oprogramowania – nauki o optymalnych sposobach tworzenia złożonych systemów informatycznych. Jako narzędzie do przedstawiania algorytmów opisano język Pascal – łatwy do zrozumienia, wystarczający do...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38