Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Matematyka i Informatyka

Zamawiana liczba książek:

Podstawy programowania
Podstawy programowania
Cena: 35,70 zł
Autor: Pirjanowicz W.
Liczba stron: 283
Rok wydania: 2008
W skrypcie zawarto wiadomości z podstaw programowania, dotyczące zwłaszcza: projektowania struktury danych, opracowania algorytmu, oceny jego efektywności obliczeniowej, stosowania odpowiednich technik i narzędzi programowania. Omówiono również zakres zastosowań, metody i narzędzia inżynierii oprogramowania – nauki o optymalnych sposobach tworzenia złożonych systemów informatycznych. Jako narzędzie do przedstawiania algorytmów opisano język Pascal – łatwy do zrozumienia, wystarczający do rozwiązywania wielu problemów. Opis języka uzupełniono zadaniami stanowiącymi ilustrację pojęć teoretycznych, dotyczących konstrukcji oraz metod implementacji różnego rodzaju algorytmów. Dla osób zaawansowanych wprowadzono również podstawy języka Java, który jako narzędzie implementacji w zastosowaniach internetowych staje się coraz popularniejszy. Dodatkiem do skryptu jest płyta CD zawierająca opisane programy w kodach źródłowych (*.pas) i skompilowane w kodach maszynowych (*.exe) niewymagające systemu Turbo Pascal oraz kody źródłowe (*.java) wszystkich przedstawionych programów w języku Java.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38