Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne
Cena: 21,00 zł
Autor: pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej
Liczba stron: 232
Rok wydania: 2014

Współczesność generuje wiele problemów tworzących kontekst działań dla specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Zamierzeniem autorów, prezentujących swoje przemyślenia w tym zakresie na łamach tej publikacji, stało się wielopłaszczyznowe podejście do owych problemów w celu ich bardziej efektywnego kognitywnie opisania i wyjaśnienia.

 

W procesie resocjalizacji szczególnie istotne jest naśladowanie mechanizmów socjalizacji pierwotnej, której celem jest przemiana człowieka: wymazanie z jego świadomości dotychczasowych treści i wprowadzenie nowych, całkowite przekształcenie jego dotychczasowego obrazu świata oraz samego siebie, przebudowa osobowości i zmiana tożsamości.

 

Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni zamkniętej autorzy podjęli problematykę działalności w zakresie resocjalizacji instytucjonalnej. W części drugiej Eksplikacje resocjalizacyjne w przestrzeni otwartej autorzy pokusili się o refleksje nad uwarunkowaniami, przejawami, możliwościami prewencji socjalizacyjnej, wychowawczej wobec dzieci i młodzieży.

 

Recenzent pracy, prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, podkreślił szeroki ogląd problematyki oraz nienaganną metodologię badawczą. Podjęte rozważania powinny zainteresować duże grono specjalistów w tym zakresie, pracowników systemu opiekuńczego, wychowawczego i resocjalizacyjnego.    

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38