Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną. Od teorii do praktyki
Cena: 23,10 zł

Główną ideą wyznaczającą sposób pracy socjalno-wychowawczej z rodziną jest przekształcenie środowiska życia rodziny. Należy wspierać wysiłki i wszelką pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów członków rodzin w bezpośredniej  z nimi relacji interpersonalnej za pomocą różnorodnych technik i metod. Ponadto efektywność pracy socjalno-wychowawczej z rodziną zależy od trafności opisu kryzysu w rodzinie i umiejętności...


Młodzież a sekty. Udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych
Cena: 25,20 zł

Choć problematyka funkcjonowania grup psychomanipulacyjnych, określanych mianem sekt, jest tematem opracowań wielu dyscyplin naukowych, m.in. socjologii religii, psychologii, antropologii i teologii, brakuje profesjonalnych i skutecznych działań mających na celu zapobieganie zgubnym skutkom ich działalności. W Polsce dotychczas nie istniały programy, które systemowo odnosiłby się do zagadnienia zapobiegania wstępowania młodych ludzi do grup...


Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom I – Wyzwania i szanse edukacyjne
Cena: 27,30 zł

Celem powstania książki było rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży, eliminowaniem ich poprzez system działań edukacyjnych i opiekuńczych funkcjonujący w Polsce. Pierwszy tom - Wyzwania i szanse edukacyjne - rozpoczyna analiza typologii współczesnych zagrożeń.


Publikacja została podzielona na trzy części. Pierwsza - Rozwój dzieci i młodzieży w obliczu...


Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości. Dyskursy teorii i praktyki edukacyjnej
Cena: 27,30 zł

Dynamika zachodzących we współczesnym świecie procesów migracyjnych i transkulturacji, podobnie jak tempo przemian decydujących o charakterze tożsamości człowieka XXI wieku, wymagają ciągłego nadążania za „uciekającą" rzeczywistością, śledzenia kierunków jej rozwoju i ewaluacji oraz gotowości do mierzenia się z wyzwaniami. Problemy dotykające współczesny świat to nie tylko kryzysy polityczne i społeczno-ekonomiczne, to...


Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki
Cena: 27,30 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową
Cena: 25,20 zł

Monografia dotyczy problemu obcości w relacjach międzykulturowych, bada zachowania i potrzeby, ukazuje przykłady działalności na rzecz integracji i dialogu z przeszłości i współczesności, uwidacznia trudności i nakreśla wizję harmonijnej przyszłości. Praca składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Wielokulturowość jako fenomen współistnienia, 2. Religijne implikacje dla idei pluralizmu kulturowego, 3. Edukacja do wielkokulturowości.


Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej
Cena: 27,30 zł

Brak opis

 

 

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38