Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Projektowanie w pracy socjalnej - badanie, kształcenie, działanie
Cena: 33,60 zł

W monografii podjęto refleksję nad teoretyczno-metodologicznymi inspiracjami w projektowaniu pracy socjalnej, miejscem projektów socjalnych w kształceniu przyszłych praktyków działań pomocowych oraz rolą takich projektów w rozwiązywaniu problemów społecznych. Niektórym tekstom towarzyszy krytyczna analiza funkcji pracownika socjalnego w procesie realizacji projektów, planowania różnorodnych działań związanych z...


Pedagogika specjalna - przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości (wybrane aspekty)
Cena: 37,80 zł

Prezentowana monografia pod redakcją naukową Katarzyny Ćwirynkało, Marzenny Zaorskiej, Agnieszki Żyty ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jak pisze recenzentka, dr hab. Irena Ramik-Mażewska, „autorzy, posiadający praktykę akademicką, wieloletnie doświadczenia w pracy pedagogiczno-terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi, dokonali wnikliwej analizy ważnych problemów zarówno z jednostkowego, jak i społecznego punktu widzenia....


Pedagogika akademicka w procesie zmian - troski, nadzieje, perspektywy
Cena: 75,60 zł

Z okazji 50-lecia olsztyńskiej pedagogiki ukazała się ostatnia z cyklu publikacji jubileuszowych - "Pedagogika akademicka w procesie zmian - troski, nadzieje, perspektywy" pod redakcją Joanny Ostrouch-Kamińskiej, Urszuli Pulińskiej i Marii Radziszewskiej. Do zaprezentowania różnych ujęć pedagogiki akademickiej przyjęli zaproszenie autorzy reprezentujący krajowe ośrodki uniwersyteckie oraz szkoły wyższe, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,...


Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne
Cena: 46,20 zł

Kultura dziecięca stanowi immanentny element dzieciństwa, będąc efektem naturalnej i autentycznej aktywności dzieci. Powstaje w przestrzeniach wolnych od nakazów i zakazów dorosłych w postaci różnego rodzaju artefaktów, które dzieci tworzą i dzielą między sobą. Dawniej kultura dziecięca rodziła się na dziecięcych podwórkach, w osiedlowych zakamarkach, czy na wiejskich ścieżkach. Dziś wydaje się, że wraz z dziećmi...


Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole
Cena: 2,10 zł

Prezentowana praca zbiorowa jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji UWM w Olsztynie w 2005 r. Odnajdziemy tu sporo krytyki, szczególnie w opracowaniach zawierających analizy przeprowadzonych badań, ale jest to najczęściej krytyka konstruktywna, ukazująca źródła i przyczyny zaniedbań edukacyjnych. Dynamika zmian dokonujących się w związku ze przeobrażeniami społecznymi i z reformą, mająca także swe...


Związki uczuciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
Cena: 31,50 zł

Badania dotyczące emocji, miłości i związków osób z niepełnosprawnością intelektualną uznać można za potrzebne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dostrzega się istotną rolę pozytywnych, ciepłych relacji interpersonalnych i miłości dla zdrowia, satysfakcji i jakości życia osób bez niepełnosprawności intelektualnej. Po drugie, badania na temat jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazują na...


Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku. Drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury
Cena: 31,50 zł

Zamieszczone w monografii teksty zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wspólną osią problemową poszczególnych artykułów jest odniesienie do pedagogiki przede wszystkim szkoły wyższej, ale także dydaktyki, historii nauki, pedagogiki ciała i pedagogiki twórczości. Prace o charakterze niehistorycznym w różnym...


Mikroświaty dziecięcych niepowodzeń szkolnych - studium socjopedagogiczne
Cena: 31,50 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, wyd. drugie
Cena: 2,10 zł

Wkrajach Unii Europejskiej praca socjalna jest tym obszarem, który nabiera coraz większego znaczenia w procesach integracyjnych i podnoszeniu jakości życia społeczeństw ulegających zarówno pozytywnym, jak i negatywnym konsekwencjom zmian. I chociaż idea państwa opiekuńczego (Welfare State) przeżywa nieunikniony kryzys, to obywatele Europy nadal oczekują wsparcia, a ograniczanie sfery usług socjalnych budzi ogólny sprzeciw. Przedmiotem...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38