Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Pewnego razu…Teksty narracyjne w edukacji początkowej
Pewnego razu…Teksty narracyjne w edukacji początkowej
Cena: 21,00 zł
Autor: Joanna Maria Garbula
Liczba stron: 201
Rok wydania: 2014
Książka jest próbą innego spojrzenia na teksty narracyjne związane z edukacją polonistyczną na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej, tzn. nie przez pryzmat fabuły, ale morfologii. Za podstawę rozważań przyjęto m.in. tezę, że niektóre współczesne teksty narracyjne są zmodyfikowanymi i unowocześnionymi opowieściami opisanymi przez Władimira Proppa. Przeanalizowano zarówno teksty narracyjne tworzone specjalnie dla dzieci (literatura dziecięca), zamieszczane w podręcznikach do zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, jak i teksty narracyjne, których autorami były dzieci (opowiadania dziecięce). Praca ma na celu wykazanie, że większość analizowanych tekstów narracyjnych wyróżnia podstawowa cecha, jaką jest kompozycja z jej jednorodnością i regularnością umożliwiającą przedstawienie różnych fabuł. Książka pokazuje sposoby stymulowania oraz wykorzystania dziecięcej skłonności do snucia opowieści na szczeblu nauczania początkowego. Zawiera wiele konkretnych przykładów opracowań tekstów, które mogą stać się wzorem zajęć prowadzonych w klasach I–III. Umożliwia badaczom, nauczycielom i studentom zgłębienie zamysłu strukturalnego dzieła literackiego i snucie własnych opowieści.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38