Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”
Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”
Cena: 27,30 zł
Autor: Leszczyńska-Rejchert, Domańska Lidia, Subocz Elżbieta (red.)
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2015

Redaktorki tomu podkreślają we Wprowadzeniu, że seniorzy stają się grupą ludzi z coraz lepszym stanem zdrowia, poziomem wykształcenia, warunkami materialnymi, są otwarci na różne formy aktywności. „Z całą pewnością jednym z ważniejszych czynników poprawy jakości życia ludzi starszych było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przyczyniło się to do ukształtowania korzystnej dla polskich seniorów przestrzeni społecznej, która budowana jest w oparciu o nową politykę aktywnego starzenia się propagowaną przez UE. Autorki propagują też ideę integracji międzypokoleniowej, zgodnie z którą  młodsze i starsze pokolenia powinny przebywać ze sobą, poznać się bliżej i brać udział w różnych przedsięwzięciach wymagających współdziałania osób należących do różnych grup wiekowych”.

 

Praca zbudowana jest z czterech części. Część pierwsza to Edukacja jako przestrzeń przyjazna seniorom oraz sprzyjająca integracji międzypokoleniowej, druga – Jakość życia ludzi starszych i jej uwarunkowania, trzecia – Seniorzy a świat mediów i nowych technologii. W części czwartej – Varia – znajduje się opracowanie z zakresu socjologii, w którym omówiono uwarunkowania i przemiany bezpieczeństwa społecznego osób starszych.

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38