Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie
Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie
Cena: 25,20 zł
Autor: Bojarska-Sokołowska Agnieszka
Liczba stron: 193
Rok wydania: 2015

W swojej najnowszej książce Agnieszka Bojarska-Sokołowska podejmuje temat nowego typu placówek edukacyjnych, jakimi są uniwersytety dziecięce. Opracowanie ma charakter przekrojowy, autorka prezentuje w nim rozmaite aspekty omawianego zjawiska. Czytelnik ma więc możliwość zapoznać się z historią instytucji na świecie i w Polsce, następnie z kwestiami teoretycznymi, a także konkretnymi rozwiązaniami i praktykami stosowanymi w ramach zajęć prowadzonych na uniwersytetach dzieci.

 

Część początkową pracy stanowią zagadnienia historyczne. Autorka przedstawia genezę uniwersytetów dziecięcych na świecie, jako miejsce ich powstania wskazując kraje kręgu kultury języka niemieckiego (Austrię i Niemcy). Następnie „przenosi się” do Polski, ze szczegółami opisując proces zakładania uniwersytetów dziecięcych nad Wisłą. W ramach tej narracji Czytelnik dowiaduje się: kto i kiedy założył pierwsze placówki; jakie są ich cele; w jakich wydarzeniach brały i biorą udział; jaka jest ich struktura; jak przebiega ich rozwój i „ekspansja”. Dodatkowym elementem są liczne, bardzo przydatne i domykające całościowy obraz dane statystyczne. W dalszej części zmienia autorka optykę ze skali makro do szczegółu, skupiając się na reprezentatywnej dla tematu placówce, jaką jest Uniwersytet Dzieci w Olsztynie.

 

W podobny sposób zbudowana jest dalsza część publikacji. Prezentowane są najpierw zagadnienia ogólne, wspólne dla wszystkich uniwersytetów dzieci (i w ogóle: edukacji najmłodszych), aby następnie przejść do konkretnych rozwiązań i praktyk, dotyczących edukacji matematycznej – i znów, najpierw szeroko, w placówkach w całym kraju, a potem w samym Olsztynie. W tym wypadku ponownie ważnym elementem analiz stają się dane uzyskane w trakcie badań terenowych w opisywanej instytucji.

 

Całościowe spojrzenie autorki, przystępny sposób prezentowania treści, znaczenie i oryginalność tematu, a także szczegółowość i wnikliwość prowadzonych analiz powodują, że książka Agnieszki Bojarskiej-Sokołowskiej z pewnością stanie się filarem badań nad uniwersytetami dzieci i szerzej – jedną z bardziej interesujących pozycji w nurcie naukowych rozważań nad edukacją najmłodszych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38