Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości. Dyskursy teorii i praktyki edukacyjnej
Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości. Dyskursy teorii i praktyki edukacyjnej
Cena: 27,30 zł
Autor: Guziuk-Tkacz Marta, Matyjewicz Marek, Siegień-Matyjewicz Alicja Joanna (red.)
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2017

Dynamika zachodzących we współczesnym świecie procesów migracyjnych i transkulturacji, podobnie jak tempo przemian decydujących o charakterze tożsamości człowieka XXI wieku, wymagają ciągłego nadążania za „uciekającą" rzeczywistością, śledzenia kierunków jej rozwoju i ewaluacji oraz gotowości do mierzenia się z wyzwaniami. Problemy dotykające współczesny świat to nie tylko kryzysy polityczne i społeczno-ekonomiczne, to również zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacją i poziomem jej dostosowania do najbardziej palących kwestii, jakimi są: załamywanie się dotychczasowego porządku geopolitycznego i tworzenie się społeczeństw transnarodowych wskutek rewolucji technologicznej (Internet, telefonia komórkowa) i wynikające z nich ponadnarodowe kontakty społeczne, pluralizm kulturowy, hybrydyzacja tożsamości kulturowych oraz kryzysy migracyjne. Wspólnym mianownikiem jest obszar obejmujący swoją refleksją zagadnienia związane z edukacją transkulturową, edukacją międzykulturową, wychowaniem do tolerancji „inności" i odmienności oraz z problematyką dynamicznego kształtowania się tożsamości kulturowej. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o kulturach świata, ich pochodzeniu oraz spuściźnie aksjologicznej jawi się jako najlepsza droga do budowania społeczeństwa tolerancyjnego i przygotowanego na współtworzenie przestrzeni życia w transnarodowym dialogu z „innymi".


Niniejsza publikacja ma na celu uświadomienie Czytelnikom, jak olbrzymie znaczenie dla rozwoju transkulturowości mają treści bezpośrednio płynące z dorobku i kultywowania kultury regionalnej oraz jaki wkład w rozwój etnopedagogiki wnosi pedagogika transkulturowa, która swoją teorię i praktykę wyprowadza z badań etnograficznych, antropologicznych, kulturoznawczych i społecznych.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38