Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową
Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową
Cena: 25,20 zł
Autor: (red. nauk.) Garbula Joanna Maria, Pawlik Jacek Jan
Liczba stron: 224
Rok wydania: 2017

Monografia dotyczy problemu obcości w relacjach międzykulturowych, bada zachowania i potrzeby, ukazuje przykłady działalności na rzecz integracji i dialogu z przeszłości i współczesności, uwidacznia trudności i nakreśla wizję harmonijnej przyszłości. Praca składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Wielokulturowość jako fenomen współistnienia, 2. Religijne implikacje dla idei pluralizmu kulturowego, 3. Edukacja do wielkokulturowości.


Celem niniejszej pracy zbiorowej jest spojrzenie z perspektywy religii i edukacji na różnorodność kulturową. Autorzy podjęli badania z zakresu filozofii, historii, pedagogiki i etnologii związane z tematem wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji europejskiej zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38