Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Młodzież a sekty. Udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych
Młodzież a sekty. Udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych
Cena: 25,20 zł
Autor: Frankowiak Joanna Katarzyna
Liczba stron: 2017
Rok wydania: 2016

Choć problematyka funkcjonowania grup psychomanipulacyjnych, określanych mianem sekt, jest tematem opracowań wielu dyscyplin naukowych, m.in. socjologii religii, psychologii, antropologii i teologii, brakuje profesjonalnych i skutecznych działań mających na celu zapobieganie zgubnym skutkom ich działalności. W Polsce dotychczas nie istniały programy, które systemowo odnosiłby się do zagadnienia zapobiegania wstępowania młodych ludzi do grup psychomanipulacyjnych. Joanna K. Frankowiak, podejmując badania w tym kierunku, opisane w monografii „Młodzież a sekty. Udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych", stara się wypełnić tę lukę.


Monografia stanowi swego rodzaju relację z badań. Głównym celem badawczym było wyjaśnienie zależności między uczestnictwem licealistów (uczniów czterech klas z dwóch olsztyńskich liceów) w stworzonym przez Joannę K. Frankowiak programie profilaktycznym a poziomem ich podatności na działanie grup psychomanipulacyjnych.
Materiał teoretyczny i empiryczny opracowania jest bardzo bogaty i wielowątkowy. Ma ono charakter interdyscyplinarny, sytuuje się na pograniczu pedagogiki społecznej, psychologii i socjologii.


W rozdz. I i rozdz. II scharakteryzowano modele teoretyczne wyjaśniające uczestnictwo w kontrowersyjnych grupach (model psychodynamiczny, kontroli umysłu, opiniodawczy i integracyjny) oraz uwarunkowania podatności na działanie grup kultowych przybliżające podstawowe koncepcje, na których oparto autorski program opisany w rozdz. III-VII. Obszerny fragment opracowania stanowi również relacja z rocznej realizacji pilotażowej wersji programu „Zostań sobą" w Olsztynie i wnioski ważne z punktu widzenia przyszłych działań o charakterze profilaktyki podatności na działania grup psychomanipulacyjnych.


Monografia zainteresuje osoby na co dzień zaangażowane w działania o charakterze zapobiegawczym. Z kolei studentom nauk społecznych i osobom zainteresowanym funkcjonowaniem grup psychomanipulacyjnych przybliży podstawowe informacje na ten temat i pomoże usystematyzować nabytą wiedzę.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38