Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach (1945-1989)
Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach (1945-1989)
Cena: 29,40 zł
Autor: Suchowiecka Anita
Liczba stron: 275
Rok wydania: 2018

Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach, pomimo znaczącego wkładu w rozwój gospodarczy i kulturowy regionu, nie doczekało się dotychczas systematycznego opracowania. Książka Anity Suchowieckiej, będąca monografią historyczno-pedagogiczną, wypełnia tę lukę.


Ukazano w niej przeobrażenia szkolnictwa zawodowowego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989 w kontekście ogólnopolskich i regionalnych uwarunkowań społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Opisano i usystematyzowano fakty związane z organizacją


i funkcjonowaniem olsztyńskiego szkolnictwa zawodowego w powiązaniu ze zmienną sytuacją społeczną, ekonomiczną, polityczną i oświatową regionu i kraju. Przedstawiono warunki materialne i lokalowe szkolnictwa zawodowego determinujące jego rozwój oraz odniesiono się do społeczności szkolnej - uczniów i nauczycieli.


Autorka szczegółowo opisała również organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach zawodowych na Warmii i Mazurach. Przeanalizowała profile i kierunki kształcenia w latach 1945-1989 pod kątem zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry dla różnych gałęzi gospodarki regionu.


Ze względu na zakres i charakter badań retrospektywnych monografia ma dużą wartość poznawczą i historyczną dla Warmii i Mazur. Badania oparto na źródłach archiwalnych i drukowanych. Wykorzystano m.in. zasoby zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie, Archiwum Państwowym w Olsztynie. Kwerendą objęto również zbiory specjalne Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz akta znajdujące się w olsztyńskim Kuratorium Oświaty.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38