Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku. Drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury
Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku. Drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury
Cena: 31,50 zł
Autor: Górniewicz Józef (red.)
Liczba stron: 231
Rok wydania: 2020

Zamieszczone w monografii teksty zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wspólną osią problemową poszczególnych artykułów jest odniesienie do pedagogiki przede wszystkim szkoły wyższej, ale także dydaktyki, historii nauki, pedagogiki ciała i pedagogiki twórczości. Prace o charakterze niehistorycznym w różnym stopniu zawierają jednak idee odnoszące się do świata przyszłości, do wolności akademickiej, kształcenia osób zdolnych, przygotowania nauczycieli do pracy z osobami szczególnie wrażliwymi w zakresie kreacji artystycznej, wiedzy naukowej czy aktywności sportowej. Mówi się o nowych metodach nauczania matematyki, o przygotowaniu studentów do pełnienia w przyszłości nowych ról zawodowych i społecznych. Nie pominięto problematyki kształcenia ustawicznego.
Książka wpisuje się w istotny dyskurs o istotę podejścia transdyscyplinarnego w pedagogice szkoły wyższej i jednocześnie przekonuje o potrzebie dalszego myślenia o kształceniu, wychowywaniu w szkole wyższej, nadal podtrzymując tak ważne pytania o istotę człowieka w tym procesie, o status nauczyciela akademickiego, o zakres odpowiedzialności w nauczaniu czy wolności wychowywania i w wychowywaniu. Wydaje się zatem, że będzie to lektura niezbędna dla każdego, komu los polskiej edukacji nie jest obojętny.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38