Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Związki uczuciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
Związki uczuciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
Cena: 31,50 zł
Autor: Żyta Agnieszka, Ćwirynkało Katarzyna
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2020

Badania dotyczące emocji, miłości i związków osób z niepełnosprawnością intelektualną uznać można za potrzebne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dostrzega się istotną rolę pozytywnych, ciepłych relacji interpersonalnych i miłości dla zdrowia, satysfakcji i jakości życia osób bez niepełnosprawności intelektualnej. Po drugie, badania na temat jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazują na duże znaczenie wymiaru związanego z dobrostanem emocjonalnym, relacjami interpersonalnymi i związkami.
Monografia autorstwa Agnieszki Żyty i Katarzyny Ćwirynkało dotyczy doświadczeń dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie związków intymnych oraz nadawanych im subiektywnych znaczeń. Ukazano w niej indywidualne przeżycia rozmówców. Aby głębiej zrozumieć sytuację badanych osób, badania przeprowadzono w perspektywie jakościowej, z zastosowaniem fenomenografii i „miękkiego" podejścia metodologicznego, które wpisuje się w paradygmat interpretatywny. Podjęta problematyka została przez Autorki zaprezentowana w nowym ujęciu, jakim jest odniesienie do samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W opracowaniu można znaleźć jego teoretyczne rozwinięcie, ale również próbę empirycznej weryfikacji w kontekście doświadczeń partnerskich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Same doświadczenia zostały przedstawione w sposób wielowymiarowy, z perspektywy czasowej (historia związków, ich bieżące funkcjonowanie oraz postrzegana przyszłość konkretyzowana w marzeniach i planach) oraz złożonych uwarunkowań, tak osobistych, wyrażających się w postaci kompetencji osoby niepełnosprawnej, jak i środowiskowych, odwołujących się do roli osób znaczących.
Książka skierowana jest zarówno do specjalistów z zakresu badań nad niepełnosprawnością, studentów, jak i osób wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38