Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Pedagogika akademicka w procesie zmian - troski, nadzieje, perspektywy
Pedagogika akademicka w procesie zmian - troski, nadzieje, perspektywy
Cena: 75,60 zł
Autor: Ostrouch-Kamińska Joanna, Pulińska Urszula, Radziszewska Maria (red.)
Liczba stron: 430
Rok wydania: 2020

Z okazji 50-lecia olsztyńskiej pedagogiki ukazała się ostatnia z cyklu publikacji jubileuszowych - "Pedagogika akademicka w procesie zmian - troski, nadzieje, perspektywy" pod redakcją Joanny Ostrouch-Kamińskiej, Urszuli Pulińskiej i Marii Radziszewskiej. Do zaprezentowania różnych ujęć pedagogiki akademickiej przyjęli zaproszenie autorzy reprezentujący krajowe ośrodki uniwersyteckie oraz szkoły wyższe, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Publikacja składa się z pięciu części o układzie problemowym. W pierwszej części znalazły się obszerne opracowania poświęcone (re)konstrukcji pedagogiki akademickiej przygotowane przez Józefa Górniewicza, Andrzeja Bałandynowicza, Andrzeja Olbińskiego, Sławomira Chrosta i Mariusza Cichosza. Autorzy w myśleniu o pedagogice jako nauce nawiązują tu m.in. do jej tradycji, twórców i przedstawicieli, teorii i praktyki edukacyjnej, a także wskazują na inne nauki, będące inspiracją do ukazania szerszego oglądu tej dyscypliny. W drugiej części skupiono się na teoretycznych i empirycznych rozważaniach dotyczących wyzwań i perspektyw w kwestii przemian roli nauczyciela/wychowawcy i studenta przede wszystkim w wymiarze instytucjonalnym. Autorami rozdziałów w tej części są: Anna Prusik, Małgorzata Kowalik-Olubińska, Stanisława Nazaruk, Marta Jaroszewska, Agnieszka Komorowska, Joanna A. Żyngiel, Aldona Małyska. Główny wątek w części trzeciej tworzą nowe odczytania terminów „opieka", „wychowanie", „socjalizacja" i „resocjalizacja" na gruncie nauk pedagogicznych zaprezentowanie przez Marzenę Ruszkowską, Magdalenę Zdaniewicz, Annę Korlak-Łukasiewicz, Kazimierza Pierzchałę, Andrzeja Woźniaka. W czwartej części zamieszczono teksty autorstwa Aleksandry Kobylańskiej i Krzysztofa Gąseckiego odnoszące się do interdyscyplinarnego ujęcia pedagogiki oraz źródeł myślenia o edukacji. Piąta część została poświęcona edukacji oraz pedagogice akademickiej rozwijanej w Olsztynie na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. W tej części zaprezentowano prace Marzenny Zaorskiej, Kingi Lisowskiej, Marii Radziszewskiej oraz Urszuli Pulińskiej.
Książkę zamyka aneks poświęcony obchodom jubileuszu 50-lecia olsztyńskiej pedagogiki, w którym znalazło się streszczenie z tej uroczystości autorstwa Beaty Adrjan oraz część ikonograficzna opracowana przez Henryka Prusa z fotografiami Janusza Pająka.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38