Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Pedagogika specjalna - przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości (wybrane aspekty)
Pedagogika specjalna - przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości (wybrane aspekty)
Cena: 37,80 zł
Autor: (red. nauk.) Ćwirynkało Katarzyna, Zaorska Marzenna, Żyta Agnieszka
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2021

Prezentowana monografia pod redakcją naukową Katarzyny Ćwirynkało, Marzenny Zaorskiej, Agnieszki Żyty ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jak pisze recenzentka, dr hab. Irena Ramik-Mażewska, „autorzy, posiadający praktykę akademicką, wieloletnie doświadczenia w pracy pedagogiczno-terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi, dokonali wnikliwej analizy ważnych problemów zarówno z jednostkowego, jak i społecznego punktu widzenia. [...] Badacze odnoszą się do dorobku pedagogiki specjalnej, medycyny, diagnostyki, dydaktyki, dydaktyki szkoły wyższej i doświadczeń wolontariatu. Tak obszerna tematyka monografii stanowi o jej ważności zarówno w sensie teoretycznym, jak i w zastosowaniu praktycznym. Skłania Czytelnika do głębokiej refleksji nad tożsamością, istotą i rolą pedagogiki specjalnej". Książka składa się z trzech części, stanowiących kontinuum, przebiegające od przeszłości przez krytyczną analizę stanu obecnego z poszukiwaniem wartościowych rozwiązań aż do prognoz na temat przyszłości.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38