Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Projektowanie w pracy socjalnej - badanie, kształcenie, działanie
Projektowanie w pracy socjalnej - badanie, kształcenie, działanie
Cena: 33,60 zł
Autor: (red.) Kantowicz Ewa, Zmysłowska Magdalena
Liczba stron: 224
Rok wydania: 2021

W monografii podjęto refleksję nad teoretyczno-metodologicznymi inspiracjami w projektowaniu pracy socjalnej, miejscem projektów socjalnych w kształceniu przyszłych praktyków działań pomocowych oraz rolą takich projektów w rozwiązywaniu problemów społecznych. Niektórym tekstom towarzyszy krytyczna analiza funkcji pracownika socjalnego w procesie realizacji projektów, planowania różnorodnych działań związanych z usługami społecznymi oraz organizowania i aktywizowania środowiska lokalnego.
Książka składa się z trzech części: „Teoretyczno-metodologiczne inspiracje w projektowaniu pracy socjalnej", „Miejsce projektu socjalnego w edukacji oraz profesjonalnym kształceniu pracowników socjalnych", „Projektowanie socjalne wobec aktualnych wyzwań i zadań w pomocy społecznej", z których każda zawiera pięć rozdziałów. Grupują się one wokół kilku pól tematycznych - teoretycznych i interdyscyplinarnych aspektów projektowania w pracy socjalnej: roli badań w procesie projektowania zmian w skali makro, mezo i mikro; konceptualizacji, operacjonalizacji i ewaluacji projektów; miejsca projektów i procesu projektowania w kształceniu pracowników socjalnych; przykładów projektowania na rzecz różnych kategorii podopiecznych w sektorze rządowym i pozarządowym; projektowania i planowania działań społecznych w środowiskowej pracy socjalnej. Szczególne znaczenie przypisuje się pracownikom socjalnym jako profesjonalistom odpowiedzialnym za inicjowanie zmian w społecznościach lokalnych i kreowanie polityki społecznej.
Treści zaprezentowane w niniejszej monografii wzbogacają wiedzę o projektowaniu socjalnym, eksplorując przestrzeń interdyscyplinarnych badań, innowacyjnych działań i ewaluacji projektów socjalnych, realizowanych w różnych wymiarach. Propozycje projektowania w obszarze badań, kształcenia i praktyki pracy socjalnej mogą być inspiracją do nowego spojrzenia na teorię i praktykę projektowania w trzeciej dekadzie XXI wieku. Poszczególne teksty, będące efektem zainteresowań naukowo-badawczych ich autorów, mogą również wskazać drogi analizowania i wdrażania działań ukierunkowanych na diagnozowanie, wspomaganie i aktywizowanie jednostek, grup i społeczności narażonych na wykluczenie.

 

Fragment Wstępu

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38