Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną
Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną
Cena: 46,20 zł
Autor: Ćwirynkało Katarzyna
Liczba stron: 352
Rok wydania: 2021

W monografii zarysowano dokonujące się zmiany i aktualną sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, możliwe formy wsparcia, a także szanse i bariery stojące na drodze do normalizacji warunków ich życia, emancypacji i empowermentu. Było to w pracy punktem wyjścia do tego, by przedstawić doświadczenia rodzicielskie z perspektywy ojców z niepełnosprawnością intelektualną - osób bardzo często pomijanych nie tylko w badaniach naukowych, ale i wsparciu społecznym. Jakościowym badaniom z wykorzystaniem interpretacyjnej analizy fenomenologicznej poddano 20 ojców z tą niepełnosprawnością. Przyjęcie ich perspektywy okazać się może istotną pomocą w projektowaniu działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i wspierających rodziców i przyszłych rodziców z niepełnosprawnością intelektualną.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38