Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Photos kai/et image. Światło i obraz. Spory o istotę wyobraźni
Photos kai/et image. Światło i obraz. Spory o istotę wyobraźni
Cena: 42,00 zł
Autor: Górniewicz Józef
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2023

[...] Prowadząc czytelnika przez karty książki, jej autor wykorzystuje bogatą różnorodność źródeł wiedzy o wyobraźni jako przedmiocie refleksji, zarówno filozoficznej, jak i psychologicznej, socjologicznej czy wreszcie pedagogicznej. Nie stroni także od refleksji z dziedziny ekonomii czy nauk politycznych. W swojej pracy Józef Górniewicz wykorzystuje efekty dociekań swoich poprzedników, ale w dużej mierze monografia stanowi rezultat jego własnych wieloletnich badań. Co charakterystyczne, autor sam podkreśla, że w momentach krytycznych w procesie poznania problematyki wyobraźni powraca do introspekcji.
[...] monografia jest dziełem bardzo osobistym, przepełnionym indywidualnym, autorskim - miejscami jakże oryginalnym - oglądem kwestii wyobraźni. Autor sam zresztą stwierdza, że nie udaje mu się uciec od subiektywnych ocen, emotywności w przywoływaniu poglądów różnych badaczy i że jednych ceni bardziej, innych zaś mniej.
Dzieło Józefa Górniewicza to lektura fascynująca, pulsująca erudycyjnością, a jednocześnie bardzo osobista. Autor w niezwykły sposób potrafił utkać refleksję wokół jednego z najważniejszych bytów, zarówno dla artystów, jak i ludzi nauki, czyli wyobraźni. Potrafił w swojej narracji połączyć wątki europejskiej tradycji intelektualnej i artystycznej ze współczesną nauką. Pod tym względem - w opinii piszącego te słowa - książka jest godna polecenia, zarówno młodym adeptom nauk społecznych i humanistycznych, jak i wszystkim czytelnikom zainteresowanym humanistyczną refleksją nad podstawowymi kategoriami ludzkiego istnienia.

 

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Mirosława Sobeckiego

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38