Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mizerkowi
Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mizerkowi
Cena: 73,50 zł
Autor: Kędzierska Hanna, Maciejewska Monika, Ostrouch-Kamińska Joanna (red.)
Liczba stron: 354
Rok wydania: 2023

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Hanny Kędzierskiej, Moniki Maciejewskiej i Joanny Ostrouch-Kamińskiej ma charakter księgi pamiątkowej, która została przygotowana z okazji 70 urodzin Profesora Henryka Mizerka. Wydawanie takiego rodzaju publikacji wpisuje się w najlepszą tradycję życia akademickiego i stanowi przejaw dojrzałości środowiska olsztyńskich pedagogów. W tym kontekście na uznanie zasługuje podjęcie przez redaktorki naukowe trudu zebrania i opracowania materiałów, które wyszły spod pióra uczniów i współpracowników Jubilata oraz zaproszonych przedstawicieli innych ośrodków naukowych. Dzięki różnorodności tematycznej publikacja cechuje się wielością wątków problemowych, które zostały uporządkowane w jednorodną całość.

 

Z recenzji wydawniczej prof. UKSW dr. hab. Dariusza Stępkowskiego

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38