Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Adaptacja szkolna siedmiolatków, wyd. drugie zmienione i poprawione
Adaptacja szkolna siedmiolatków, wyd. drugie zmienione i poprawione
Cena: 15,75 zł
Autor: Klus-Stańska D.
Liczba stron: 76
Rok wydania: 2004
Proces adaptacji szkolnej pierwszoklasisty, jak pisze autorka, ma znaczący wpływ na całe życie dziecka, przebiega bowiem w niezbyt korzystnych warunkach osobniczych i środowiskowych. Dziecko dysponuje jeszcze niewielkim zasobem umiejętności i strategii przystosowawczych, jego układ nerwowy cechuje niska odporność, ale duża wrażliwość. Z kolei środowisko, do którego ma się przystosować, jest dla niego całkowicie nowe, jeśli chodzi o role społeczne, normy, zasady postępowania, rytuały i wartości. Sukces lub porażka tego procesu wpływa na dalsze funkcjonowanie dziecka w szkole. Prezentowane w książce ustalenia są jedną z propozycji badania tego problemu. Oparte zostały na ilościowych badaniach empirycznych i na analizie istotnych sytuacji i fenomenów szkolnych. Te ostatnie czynniki uważa autorka za zawierające większy ładunek prawd i wiedzy o szkole niż badania za pomocą standaryzowanego testu.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38