Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
Cena: 2,10 zł
Autor: Kosakowski C., Rogowski C. (red.)
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2005

Monografia jest próbą kompleksowego i wieloaspektowego ujęcia edukacji osób z niepełnosprawnością. Praca jest owocem V Dni Interdyscyplinarnych zorganizowanych w dniach 23–24 X 2004 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Składa się z czterech rozdziałów podejmujących następujące zagadnienia: I – Edukacja osób z niepełnosprawnością w aspekcie jednoczącej się Europy II – Wymiar duchowy edukacji osób z niepełnosprawnością III – Wymiar psychopedagogiczny edukacji osób z niepełnosprawnością IV – Edukacja osób z różnymi typami niepełnosprawności. Prezentowana praca przedstawia zarówno teorię, jak i praktyczne oddziaływania w zakresie wsparcia edukacyjnego i rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością, ukazuje też wymiar duchowy ludzi z niepełnosprawnością, stara się pokazać jak wspierać takie osoby w ich życiu codziennym, podkreśla ich równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, wartość ich cierpienia, budowanie postaw akceptujących ludzi dotkniętych niepełnosprawnością. Cennym aspektem tego przekrojowego spojrzenia na niepełnosprawność jest zamieszczenie dwóch świadectw – Jacka, ukazującego swą drogę zmagania z niepełnosprawnością, akceptacji i wreszcie osiągnięcia sukcesu w życiu oraz jego matki, której postawa wspierająca, świadome i mądre uczestnictwo w jego rozwoju, a także wola walki o niego i miłość są nie do przecenienia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38