Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole
Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole
Cena: 2,10 zł
Autor: Suświłło M. (red.)
Liczba stron: 480
Rok wydania: 2006

Prezentowana praca zbiorowa jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji UWM w Olsztynie w 2005 r. Odnajdziemy tu sporo krytyki, szczególnie w opracowaniach zawierających analizy przeprowadzonych badań, ale jest to najczęściej krytyka konstruktywna, ukazująca źródła i przyczyny zaniedbań edukacyjnych. Dynamika zmian dokonujących się w związku ze przeobrażeniami społecznymi i z reformą, mająca także swe źródło w rosnącej dostępności do europejskich rozwiązań edukacyjnych, wyzwala konieczność stałego dokształcania się nauczycieli. Uczelnie nie zawsze są w stanie sprostać trudnym zadaniom kształcenia nowoczesnego nauczyciela, który łączyłby w sobie cechy refleksyjnego praktyka z profesjonalistą, intelektualistą i twórcą, ponieważ i tam pracują nie najlepsi dydaktycy, a pomysły reformatorskie powstające w Ministerstwie Edukacji Narodowej niekoniecznie przekładają się na szybkie zmiany w kształceniu nauczycieli. Artykuły autorów polskich i gości zagranicznych zgrupowano w czterech działach. Część pierwsza – Relacje wewnątrzszkolne i związki szkoły z otoczeniem – odzwierciedla troskę o społeczny wymiar funkcjonowania szkoły, w której zachodzą takie zjawiska, jak wykluczanie, stygmatyzacja, więzi, współpraca. W części drugiej, zatytułowanej Realizacja edukacji szkolnej: twórczość – reprodukcja, bezpieczeństwo – zagrożenie, zaprezentowano zarówno ogólny stan edukacji w Polsce, jak i zaniedbania związane z edukacją przedmiotową. Z kolei część Koncepcje teoretyczne w pedagogice i ich implikacje dla praktyki edukacyjnej odnosi się do zastosowania teorii wywodzących się z konstruktywizmu, psychologii poznawczo-rozwojowej czy społeczno-kulturowej. Ostatnia część pracy, pt. Nauczyciel – rozwój czy stagnacja?, zawiera teksty dotyczące głównie problemów i zaniedbań odnoszących się do kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Cała publikacja stanowi istotny głos w dyskusji na temat współczesnej szkoły i głównych podmiotów zaangażowanych w jej funkcjonowanie.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38