Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy
Cena: 5,25 zł
Autor: Pulińska Urszula (red.)
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2010

W analizie problematyki aktywizacji współczesnego, lokalnego rynku pracy zwraca się uwagę na dwa kierunki: edukacji i jej roli na obecnym rynku pracy oraz roli szkolnictwa zawodowego i nauczycieli w przygotowaniu do zawodu. W prezentowanej pracy znajdujemy odniesienie do tych kwestii. Są one ciągle aktualne.


Aktualność tej tematyki - jak pisze we wstępie Urszula Pulińska - potwierdza zaangażowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w międzynarodowe projekty badawcze. W październiku 2004 r. uniwersytet przystąpił do trzyletniego projektu VIVRE, realizowanego w Katedrze Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki w ramach programu Leonardo da Vinci. Głównym celem VIVRE było opracowanie i rozwinięcie metod i technik edukacyjnego wsparcia osób, które chciały realizować zróżnicowany rodzaj aktywności w środowisku wiejskim.


Na publikację składa się 20 artykułów. Autorzy podnoszą etos pracy, zwłaszcza w środowisku wiejskim, przedstawiają i analizują zmieniające się aspiracje zawodowe młodzieży, ale także nawiązują do doświadczeń fińskich odnoszących się do edukacji wiejskiej. Istotne są też spostrzeżenia i badania odnoszące się do lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem wolontariatu, aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy czy edukacji jako formy przygotowania młodzieży do dorosłego życia i pracy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38