Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Cena: 23,10 zł
Autor: Piotr Krajewski
Liczba stron: 218
Rok wydania: 2014
Zaprezentowana analiza europejskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych jest jednocześnie przedstawieniem szans i zagrożeń związanych z biotechnologiami, głównie w kontekście handlu organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Punktem wyjścia autor uczynił omówienie Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym i Konwencji o różnorodności biologicznej, a także zasady przezorności w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i handlu, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w świetle tej zasady. W kolejnych rozdziałach przeanalizował m.in. zagadnienia związane z handlem produktami biotechnologicznymi w świetle przepisów WTO, zasadę bezpieczeństwa biologicznego i obrotu GMO w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo biologiczne i handel GMO w praktyce i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także kwestie wymagające szerszego uwzględnienia w przepisach o biobezpieczeństwie i biotechnologiach. Książka ma służyć pomocą w zrozumieniu zawiłości wynikających z szybkiego rozwoju bioprawa i rosnącej liczby aktów prawa międzynarodowego uwzględniających zagadnienie rozprzestrzeniania GMO. Jej adresatami są osoby interesujące się ochroną środowiska, biotechnologiami, a także prawem międzynarodowym.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38