Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Socjalne traktowanie bezrobocia (dodruk)
Socjalne traktowanie bezrobocia (dodruk)
Cena: 29,40 zł
Autor: Jaworska Katarzyna
Liczba stron: 238
Rok wydania: 2017

W każdym państwie, które respektuje prawa człowieka, m.in. prawo do pracy, podstawową zasadą powinna być zarówno walka z bezrobociem, jak i jego skutkami. Celem autorki monografii jest ukazanie bezrobocia jako zagadnienia socjalnego w modelowym ujęciu w ramach zabezpieczenia społecznego oraz na gruncie prawa międzynarodowego i europejskiego, a także podjęcie próby scharakteryzowania polskiego modelu socjalnego traktowania bezrobocia. Praca składa się z czterech obszernych rozdziałów. Autorka stosuje w niej metodę dogmatyczną, uzupełnioną metodami: historyczno-prawną oraz prawno-porównawczą i dochodzi do wniosku, że zasiłek dla bezrobotnych w Polsce ma obecnie charakter hybrydowy z przeważającą ilością cech świadczenia pomocowego, które wspierane jest elementami modelu ubezpieczeniowego. Ponieważ opracowanie ma charakter prawniczy, nie wyczerpuje ekonomicznych oraz socjologiczno-psychologicznych aspektów bezrobocia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38