Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki
Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki
Cena: 25,20 zł
Autor: (red. naukowa) Adamczyk Marcin, Karaźniewicz Justyna, Pruszkiewicz-Słowińska Katarzyna
Liczba stron: 194
Rok wydania: 2017

Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków współczesnych społeczeństw. Działania podejmowane w chwili obecnej będą kształtowały sytuację kolejnych pokoleń, a ich skutki będą widoczne może za kilka lub nawet kilkanaście lat. Odpowiedzialność za środowisko jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata. Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody podlega ciągłym zmianom. Ustawodawcy poszukują zatem nowych rozwiązań, także poprzez specjalizację podmiotów zajmujących się ochroną środowiska, wykrywaniem i ściganiem sprawców różnego rodzaju naruszeń prawa w tym zakresie. Z uwagi na skalę współczesnych zagrożeń dla środowiska i stopień ich szkodliwości, szczególną rolę wśród nich odgrywają organy ścigania. Środki prawnokarne stanowią niezwykle istotny człon całego systemu ochrony przyrody. Ich skuteczność zależy w pierwszej kolejności od racjonalności tworzonych przepisów, bez których praktyka wymiaru sprawiedliwości będzie pozbawiona efektywnych narzędzi działania. W niniejszej książce znalazły się opracowania o charakterze systemowym, prawnomaterialnym, jak i proceduralnym, poddające analizie problemy związane z ochroną środowiska z perspektywy krajowej i międzynarodowej. Ich autorami są zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy - przedstawiciele sądownictwa, Policji i adwokatury.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38