Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Cena: 27,30 zł
Autor: Krajewski Piotr
Liczba stron: 202
Rok wydania: 2018

W pracy zawarto charakterystykę kluczowych problemów prawnych związanych z dostępem do zasobów genetycznych w świetle obowiązujących regulacji międzynarodowych. Przełom XX i XXI w. to czas, w którym w społeczeństwach krajów uprzemysłowionych nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnych biotechnologii wykorzystujących zasoby genetyczne. Jednak wiele państw nie zawsze mogło sobie poradzić z realnymi problemami prawno-administracyjnymi w tym zakresie. Niniejsza praca ma więc charakter unikalny i oryginalny, bowiem wpisuje się w aktualną problematykę i łączy dwa nurty: nauk biologicznych i prawnych. Praca została podzielona na sześć rozdziałów. Autor omówił m.in. społeczno-przyrodniczy wymiar różnorodności biologicznej, przeanalizował status i modele zarządzania zasobami genetycznymi w prawach międzynarodowych, przeprowadził analizę dotyczącą procesu poszerzania i jego zakresu ochrony praw własności intelektualnej dla nowoczesnych biotechnologii w prawie międzynarodowym. Ponadto szczegółowo omówił prawa własności intelektualnej oraz ukazał zależności między najważniejszymi dokumentami prawa międzynarodowego w kwestiach dotyczących dostępu do zasobów genetycznych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38