Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne
Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne
Cena: 42,00 zł
Autor: Łyżwa Aneta, Tokarski Mirosław
Liczba stron: 321
Rok wydania: 2020

W monografii opisano katastrofy w transporcie kolejowym spowodowane przestępnym działaniem człowieka. Intencją autorów było ukazanie możliwości zwalczania tych przestępstw z perspektywy zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo w komunikacji (głównie w ujęciu karnoprawnym). Uwzględniając skomplikowany charakter procesowych czynności dowodowych prowadzonych na miejscu katastrof kolejowych, za cel badań obrano wskazanie usprawnień służących zwalczaniu rzeczonych czynów zabronionych. Zaproponowano stworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych jako procesowego narzędzia zwalczania przestępstw, w wyniku których dochodzi do katastrof w transporcie kolejowym. W skład takich grupy wchodziliby (w charakterze biegłych lub specjalistów) przedstawiciele pozaprocesowych instytucji, które miałyby współpracować z organami ścigania. Do tych instytucji zaliczono: komisje kolejowe, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz organy nadzoru budowlanego.
W ramach przeprowadzonych badań teoretycznych oraz empirycznych wykazano, w jakim zakresie postulowane grupy robocze podwyższą efektywność zwalczania przestępstw powodujących katastrofy w transporcie kolejowym. Wspomniane badania dotyczyły katastrof, które miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i z uwagi na rozmiar szkód zostały powszechnie uznane za najtragiczniejsze.
Treść publikacji wzbogacają opinie i uwagi ekspertów z zakresu bezpieczeństwa kolei, z którymi przeprowadzono wywiady.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38