Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim
Cena: 44,10 zł
Autor: Chmieliński Bogdan
Liczba stron: 270
Rok wydania: 2020

Książka jest wynikiem wieloletnich badań i stanowi próbę interdyscyplinarnej diagnozy bezpieczeństwa społeczności lokalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Autor zaproponował w niej szerszy wybór zagadnień, wychodząc poza schemat analizy związany z przestępczością, problemami kryminalnymi, działaniami Policji czy samorządu terytorialnego. W monografii dokonał oceny pobytu żołnierzy obcych armii i ich wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców lokalnych garnizonów. Ocenił mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo mieszkańców strefy przygranicznej. Przeprowadził pogłębioną analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim, w tym wpływu drzew w pasie drogowym na bezpieczeństwo kierujących pojazdami. Podjął również próbę oceny bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu oraz w środowisku studenckim na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Publikacja skierowana jest do środowiska naukowego, a także do funkcjonariuszy służb mundurowych, władz administracyjnych, podmiotów życia gospodarczego i społecznego, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa, oraz studentów, dla których może być ona pomocą dydaktyczną w przygotowaniu prac dyplomowych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38