Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
Cena: 75,60 zł
Autor: Wawrzusiszyn Andrzej
Liczba stron: 478
Rok wydania: 2020

Niniejsza monografia skupia się przedstawieniu rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego oraz stanu bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Podjęte problemy ujęto w pięciu rozdziałach, które doprowadziły do rozwiązania problemu badawczego. Rozdział pierwszy odnosi się do refleksji teoretycznych nad bezpieczeństwem transgranicznym, które stanowią o naturze problematyki badawczej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na kwestiach historycznych dokonując opisu ewolucji bezpieczeństwa granic Polski w rozwoju dziejowym. Rozdział trzeci poświęcono systemowi bezpieczeństwa transgranicznego, jego organizacji i funkcjonowaniu. W rozdziale czwartym przedstawiono skalę oraz dynamikę rozwoju współczesnej przestępczości transgranicznej, wykazując równocześnie efektywność służb i instytucji w procesie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń transgranicznych. Rozdział piąty stanowi efekt przeprowadzonych badań empirycznych na temat społecznej świadomości bezpieczeństwa transgranicznego. Z kolei zakończenie mieści wnioski i konkluzje generalne odnoszące się do bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgromadzone w toku badań fakty wskazują, że bezpieczeństwo transgraniczne jest rodzajem bezpieczeństwa, którego nie można pomijać w studiach nad bezpieczeństwem. Umiejscowione jest w ogólnej problematyce bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiej strategii bezpieczeństwa granic. Wykazano, że bezpieczeństwo transgraniczne wywiera korzystny wpływ na system bezpieczeństwa narodowego oraz stanowi ważny element warunkujący bezpieczeństwo demokratycznego państwa.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38