Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Człowiek a środowisko
Człowiek a środowisko
Cena: 37,80 zł
Autor: Górecki Ryszard (red.)
Liczba stron: 237
Rok wydania: 2020

Naukowym efektem międzynarodowej konferencji pn. „Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka", która odbyła się 10-11 października 2019 roku w Olsztynie, jest oddawana do rąk Czytelnika monografia pt. „Człowiek a środowisko". Została ona podzielona na dwa działy, reprezentujące dziedziny naukowe: nauki społeczne (dyscyplina nauki prawne) oraz nauki rolnicze (dyscypliny: technologia żywności i żywienia oraz nauki leśne). Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Swoje badania zaprezentowali nie tylko doświadczeni naukowcy, ale także młodzi adepci nauki, podejmujący w swoich rozważaniach zagadnienia z zakresu ochrony środowiska. Książka adresowana jest do przedstawicieli nauki (wykładowców akademickich, doktorantów, studentów) i praktyki (instytucje organów ścigania, administracji państwowej i samorządowej), jak i każdego, któremu na sercu leży zachowanie dziedzictwa naturalnego oraz kształtowanie relacji między człowiekiem a środowiskiem z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Monografia promuje również ideały zawarte w sformułowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", która stanowi plan działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu w oparciu o trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

Fragment Wstępu

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38