Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Szczególne postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach wsparcia bezpośredniego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Szczególne postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach wsparcia bezpośredniego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena: 33,60 zł
Autor: Krzykowski Przemysław
Liczba stron: 144
Rok wydania: 2021

Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo zostało objęte programem wspólnej polityki rolnej. Polscy rolnicy, w zamian za dostosowanie swojej produkcji do standardów unijnych, utrzymali dostęp do środków pomocowych na równi z rolnikami z innych państw Unii Europejskiej. Obecnie Polska jest jednym z głównych beneficjentów tej pomocy w obszarze polityki rolnej, a płatności bezpośrednie są najbardziej znaczącym elementem wsparcia polskiego rolnictwa. Szacuje się, że do tej pory około 1,4 mln polskich rolników zostało objętych tym systemem wsparcia.
Prezentowana monografia, poza walorami naukowymi, może stanowić źródło informacji dla osób zaangażowanych w czynności procesowe organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związane z podziałem płatności bezpośrednich w oparciu o przepisy ustawy z 5 lutego 2015 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Książka może być również pomocna dla sędziów sądów administracyjnych, bowiem sprawy dotyczące kontroli postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyznania płatności i odzyskiwania wypłaconych środków publicznych stanowią coraz większą część wszystkich spraw administracyjnych rozpoznawanych przez te sądy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38