Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych
Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych
Cena: 39,90 zł
Autor: Ziółkowska Krystyna
Liczba stron: 267
Rok wydania: 2021

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, tzn. pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy). Obowiązek ten wiąże się z ochroną miejsca wykonywania pracy, a tym samym z mieniem pracodawcy, tj. wykorzystywaniem środków pracy w sposób staranny, efektywny i zgodny z przeznaczeniem.
Autorka podjęła próbę zdefiniowania pojęcia dbałości o dobro zakładu pracy. W swoich rozważaniach przedstawiła tematykę dotyczącą treści obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, a także jego relacje z innymi powinnościami pracowników objętych stosunkiem pracy.
Obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy zajmowali się liczni przedstawiciele doktryny, jednakże w literaturze przedmiotu do tej pory brakowało monografii omawiającej kompleksowo wspomniany pracowniczy obowiązek.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38