Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza
Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza
Cena: 29,40 zł
Autor: (red.) Bentkowski Sebastian, Dobkowski Jarosław, Ziniewicz Monika A.
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2021

W monografii poruszono zagadnienia z zakresu regulacji prawnej lasów i gospodarki leśnej. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, nazywana konstytucją leśników, stanowi fundamentalny akt prawny regulujący i determinujący polską gospodarkę leśną. Dość długi czas obowiązywania tejże ustawy w ocenie autorów niniejszej monografii wymagał podjęcia nie tylko merytorycznej dyskusji naukowej na temat dotychczasowych rozwiązań prawnych w tym zakresie, ale także próby wysunięcia stosownych uwag i wniosków, mogących stanowić podstawę późniejszych postulatów de lege ferenda, przemawiających za aktualizacją czy nowelizacją obowiązujących rozwiązań prawnych.
Publikacja stanowi rezultat badań naukowych przeprowadzonych przez przedstawicieli polskiej doktryny prawa administracyjnego. Szerokie ujęcie tematyki lasów i gospodarki leśnej, sposób jej przekazania oraz wynikające z treści poszczególnych rozdziałów wnioski i uwagi na temat regulacji prawnej lasów pozwalają określić zarówno kierunek rozwoju, jak również tempo zmian w postrzeganiu i wykorzystywaniu lasów oraz związanej z nimi gospodarki leśnej.
Redaktorzy żywią nadzieję, że wielowątkowość niniejszej monografii, wynikająca ze znaczącej złożoności prezentowanej problematyki lasów, pozwoli również na wyciągnięcie przez Czytelników własnych wniosków, a także skłoni do refleksji nad znaczeniem i doniosłością prawnej regulacji lasów i gospodarki leśnej, otwierając tym samym drogę do dalszej dyskusji nad przedmiotową tematyką.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38