Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Cena: 35,70 zł
Autor: (red.) Broniecka Rossana, Aszkiełowicz Piotr
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2021

Z całą pewnością można stwierdzić, że proces nie może dziś sprawnie funkcjonować bez wsparcia biegłych, których rola ma bardzo duże znaczenie w postępowaniach sądowych.
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel opisanie ważnych i konkretnych problemów związanych z opiniowaniem. W monografii znajdują się rozdziały poświęcone m.in. statusowi i etyce biegłego psychologa, pozycji biegłego lekarza w procesie karnym, opiniowaniu sądowo-psychiatrycznemu w kontekście tajemnicy zawodowej, metodom podważania opinii biegłego w postępowaniu karnym, dowodowi z opinii biegłego w postępowaniu o uzgodnienie warunków zabudowy dla nieruchomości położonych na obszarze chronionego krajobrazu oraz opinii biegłego sądowego w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.
Poruszona problematyka powinna przyczynić się do dyskusji nad koniecznymi reformami i zmianami w funkcjonowaniu modelu pracy biegłych w Polsce.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38