Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu
Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu
Cena: 37,80 zł
Autor: Wojciszko Mariusz, Sochala Cezary, Masiowski Tadeusz (red. nauk.)
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2022

Monografia jest wynikiem projektu badawczego Tworzenie zdolności obronnych administracji publicznej w ramach przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu, zrealizowanego przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz praktyków (kierownik naukowy projektu M. Wojciszko). Poświęcona jest budowaniu zdolności obronnych w wybranych obszarach pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Przedmiotem rozważań stały przede wszystkim pozamilitarne przygotowania obronne w departamentach administracji rządowej gospodarki i zdrowia, a także przygotowanie systemu zarządzania obronnością państwa (obrona narodowa). Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w rozdziałach obejmujących budowanie zdolności obronnych administracji publicznej na poziomie centralnym oraz lokalnym w obszarze przygotowania gospodarki na potrzeby obronne; prawne aspekty pozawojskowych przygotowań obronnych w obszarze ochrony zdrowia, z uwzględnieniem zmian systemowych wynikających z doświadczeń pandemii SARS-CoV-2; zagrożenia dla bezpieczeństwa medycznego ‒ podstawowe uwarunkowania zabezpieczenia zdolności obronnych państwa; analizę pozamilitarnych przygotowań obronnych departamentu zdrowia administracji rządowej; zarządzanie obronnością narodową, w tym przygotowanie obrony państwa. Książka kończy się wnioskami dotyczącymi rozwoju zdolności obronnych administracji publicznej opracowanymi przez autorów poszczególnych rozdziałów, z których część zawiera rekomendacje dla systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38