Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Policja - między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin
Policja - między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin
Cena: 126,00 zł
Autor: Dobkowski Jarosław, Kasparek Norbert, Misiuk Andrzej (red. nauk.)
Liczba stron: 831
Rok wydania: 2022

Prezentowana monografia ma charakter okolicznościowy. Powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Piotra Majera. Uroczystość ta splata się jednocześnie z 20-leciem zatrudnienia Pana Profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także 45-leciem pracy naukowej, którą prof. dr hab. Piotr Majer zapoczątkował w Biurze Historycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dobrym zwyczajem akademickim jest honorowanie z takiej okazji Jubilata księgą Jemu dedykowaną (...). Biorąc pod uwagę zainteresowania badawcze Jubilata, Komitet Naukowy zdecydował się na ukierunkowanie autorów, mających zamiar zgłosić do niniejszej księgi swój tekst naukowy, nadając pracy tytuł Policja - między historią a prawem. Pozwoliło to z jednej strony na dość szerokie zakreślenie ram tematycznych pracy i pozostawienie autorom dużej swobody twórczej, z drugiej zaś chodziło o odniesienie się do dwóch podstawowych obszarów naukowej aktywności Jubilata (...).
Praca podzielona została na dwie części: Historia i Współczesność, w ramach których Komitet Naukowy zdecydował się wyodrębnić poszczególne rozdziały według kryterium rzeczowego. Ten mieszany układ monografii - chronologiczno-rzeczowy - w intencji redaktorów w sposób najlepszy pozwolił uporządkować nadesłane materiały. Praca obejmuje imponującą liczbę 45 opracowań naukowych, zatem siłą rzeczy wachlarz podnoszonych w księdze tematów jest niezwykle szeroki. Tym bardziej wymagał on w procesie redakcji usystematyzowania, czemu starali się sprostać redaktorzy księgi.

Fragment Wstępu

Nakład wyczerpany

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38