Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Podstawowe zagadnienia prawa handlowego / Fundamental issues of Polish commercial law
Podstawowe zagadnienia prawa handlowego / Fundamental issues of Polish commercial law
Cena: 56,70 zł
Autor: Zięty Jakub Jan (red.)
Liczba stron: 370
Rok wydania: 2022

Niniejsza monografia została przygotowana przez pracowników i doktorantów Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zamiarem jej autorów ma ona stanowić szerzej pomyślany cykl monografii odnoszących się do zagadnień prawa gospodarczego i prawa handlowego wskazujących na obszary badań realizowanych w katedrze. Publikacja ta odnosi się do zagadnień ogólnych spółek handlowych i ma służyć nie tylko pracownikom naukowym, lecz także praktykom i studentom chcącym zgłębiać prezentowane w niej zagadnienia. W celu spopularyzowania rozwiązań prawnych proponujemy państwu monografię wydaną w dwóch językach - polskim i angielskim. Dzięki temu przysłuży się ona propagowaniu wiedzy o polskich rozwiązaniach prawnych również w innych krajach europejskich.

 

Ze Wstępu

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38