Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka
In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka
Cena: 126,00 zł
Autor: Cieślak Wojciech, Romańczuk-Grącka Marta, Kurzyński Michał (red.)
Liczba stron: 679
Rok wydania: 2023

Niniejsza monografia jest rezultatem V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, (...) stanowiąc kontynuację zobowiązania podjętego w 2011 r. przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - organizacji cyklicznej konferencji naukowej mającej na celu wymianę poglądów teorii i praktyki na temat fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze nauk penalnych.
Piąta edycja tego wydarzenia zbiegła się z kilkoma ważnymi datami, jak dziesiątą rocznicą zainicjowania cyklu naszych konferencji czy dwudziestoleciem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przede wszystkim zaś przypadła w stulecie urodzin jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa karnego - prof. dr. hab. Mariana Cieślaka, co stanowiło wyjątkową okazję do wymiany poglądów i doświadczeń naukowych w przedmiocie bliskich mu zagadnień. Tytuł konferencji, a tym samym niniejszego opracowania, nie jest zatem przypadkowy. Profesor Marian Cieślak w swoim znakomitym dorobku naukowym poświęcił wiele uwagi tytułowej zasadzie prawa karnego, przy czym ujmował ją w sposób uniwersalny, odnosząc tę zasadę do prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego.
Rzeczona księga ma wymiar pamiątkowy i powstała w hołdzie Panu Profesorowi. Na zaproszenie do złożenia tekstu odpowiedziało wielu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych. Wśród autorów są też osoby o mniejszym doświadczeniu, tak teoretycznym, jak i praktycznym. Całość stanowi okazały zbiór obejmujący bliższe i dalsze oblicza humanizmu oraz humanitaryzmu w prawie karnym.


Fragment Wprowadzenia

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38