Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Prawne aspekty funkcjonowania monistycznego modelu zarządzania spółką europejską
Prawne aspekty funkcjonowania monistycznego modelu zarządzania spółką europejską
Cena: 52,50 zł
Autor: Gornowicz Michał
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2023

Spółka europejska jest formą spółki akcyjnej, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej. Zasady jej tworzenia reguluje Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Przystąpieniem do UE Polska przyjęła na siebie zobowiązanie uchwalenia przepisów prawa krajowego uzupełniających treść tego rozporządzenia.
Zainteresowanie teoretyków prawa spółką europejską wynika przede wszystkim stąd, że wdrożenie jej do polskiego porządku prawnego daje przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie nowego typu spółki akcyjnej. Jednym z obszarów, który wymagał doprecyzowania, był nieznany wówczas w polskim systemie prawnym monistyczny model zarządzania, który stanowi przedmiot niniejszej monografii. Ma ona nowatorski charakter, gdyż w piśmiennictwie prawniczym brak kompleksowych, aktualnych analiz dotyczących przedmiotowych kwestii.
Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym autor charakteryzuje pojęcia związane z monistycznym i dualistycznym modelem zarządzania spółką europejską w polskim systemie prawnym. W drugim analizuje regulacje prawne monistycznego modelu zarządzania w krajach, w których zarejestrowanych jest najwięcej spółek europejskich - Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, w celu wskazania przyczyn tak znacznego (zwłaszcza w Czechach) zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej w formie SE, przy jednocześnie relatywnie niewielkim zainteresowaniu tym rodzajem spółek w Polsce (i w większości pozostałych państw członkowskich UE). W rozdziale ostatnim autor porównuje polskie regulacje monistycznego modelu funkcjonowania spółki europejskiej z europejskimi rozwiązaniami normatywnymi.
Mimo że trudno jednoznacznie stwierdzić, który z systemów zarządzania spółką europejską jest lepszy, ponieważ zarówno monistyczny, jak i dualistyczny model zarządzania posiada określone plusy i minusy, można mówić o warunkach ich wykorzystania, w których wybór jednego z nich jest korzystniejszy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38