Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Prawo pracy
Prawo pracy
Cena: 52,50 zł
Autor: (red.) Czuryk Małgorzata, Prusinowski Piotr
Liczba stron: 322
Rok wydania: 2023

W książce scharakteryzowano prawo pracy jako gałąź prawa regulującą ogół norm prawnych odnoszących się do stosunków pracy oraz innych stosunków społecznych, prawnie związanych ze stosunkiem pracy. Pozycja obejmuje 13 części (Charakterystyka prawa pracy; Stosunek pracy; Obowiązki pracodawcy i pracownika, Odpowiedzialność pracownicza; Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; Zatrudnianie i ochrona pracy młodocianych i dzieci; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Układy zbiorowe pracy; Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy i przedawnienie roszczeń; Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika), podzielonych na punkty i podpunkty, co odpowiada także systematyce Kodeksu pracy, jak również pozwala na szczegółowe ujęcie analizowanych zagadnień.

 

SPIS TREŚCI

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38